Úvod Financie Daňové poradenstvo na mieru: Čo všetko zahŕňa?

Daňové poradenstvo na mieru: Čo všetko zahŕňa?

1703
0
ZDIEĽAŤ
0 Shares

Odborníka na dane potrebujú mnohí podnikatelia, ktorí sa v spleti zákonov a daní až tak neorientujú. Kto každý sa môže stať daňovým poradcom a čo špičkové daňové poradenstvo vlastne pokrýva?

Pomoc a rady daňového poradcu

Daňovým poradcom, bez ohľadu na výkon práce, v Bratislave či kdekoľvek inde na Slovensku, sa môže stať iba právnik alebo ekonóm. Najprv však musí absolvovať odbornú skúšku pod dohľadom Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Každý takýto daňový poradca má následne oprávnenie poskytovať daňové poradenstvo a je členom Slovenskej komory daňových poradcov. Nie je to však len tak, vzdelávať sa musí počas celej kariéry, nielen na začiatku, je dôležité, aby sledoval všetky zmeny zákonov aj výsledky súdnych sporov. Nech má aktuálne informácie a vedomosti.

Odborník na dane – čo všetko ovláda?

Dobrý odborník na daň z príjmov by mal dokonale ovládať daňovú problematiku. Dokáže  pomôcť v sporných otázkach, má podporu Slovenskej komory daňových poradcov a prístup k dôležitým informáciám. Vie zjednodušiť a vysvetliť zložité daňové podmienky ovplyvňujúce daňové výsledky. Podstatné je, že kvalifikovaný daňový poradca za svoje poradenstvo ručí. Pre prípady, že by nastali nejaké komplikácie, až prípadná škoda klientovi, by mal byť daňový poradca povinne poistený.

Rôznorodé daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo nie je len o spravovaní daní. Poradca vie pomôcť aj pri

zakladaní spoločnosti, pri najdôležitejších formalitách, pri základoch účtovania a administratívnej organizácii firmy.

Taktiež dokáže pripraviť daňové priznanie podľa účtovných podkladov a v prípade potreby sa stará o celú účtovnú a daňovú agendu. Rovnako tak zastupuje klientov pri daňových kontrolách.

Pomôže však aj s kadečím iným, s vypracovaním bezpečnostného projektu, daňovou analýzou či v daňových súdnych sporoch. Daňový poradca navrhuje i optimalizáciu nákladov, teda postupov v medziach platnej legislatívy.

Z toho všetkého vyplýva, že spoľahlivý a kompetentný „daňovák“, ktorý sa dobre vyzná v spleti zákonom a daní, je na nezaplatenie.